صفحه اول تماس با ما نقشه سایت

فارسی | English
امروز 1395/12/08

آخرین مطالب

بیشترین بازدیدها

مطلب تازه ای در این ماه ارسال نشده است.

شرح مطلب


فهرست های بازی مورد علاقه(wolfberry،1995) کودکان اتیسم


پنجشنبه 08 دی 1390 | بازدید: 3536 | شماره خبر: 79

: ثبت بازی های مورد علاقه/ اسباب بازی ها/ موضوع های مورد علاقه/ فعالیتهای مورد علاقه/ در گیر شدن با موضوع و انتخاب همبازی قالبی برای تعیین مشخصات مرتبط با جنبه های سمبولیک و اجتماعی بازی .


 فهرست های بازی مورد علاقه(wolfberry،1995)

گروه سنی: بچه های سن مدرسه
تعریف: ثبت بازی های مورد علاقه/ اسباب بازی ها/ موضوع های مورد علاقه/ فعالیتهای مورد علاقه/ در گیر شدن با موضوع و انتخاب همبازی قالبی برای تعیین مشخصات مرتبط با جنبه های سمبولیک و اجتماعی بازی .
کاربرد باری بچه های اوتیسم: به بازی به عنوان پروسه تبدیلی نگاه می شودو نه به عنوان یک جریان خطی و یکنواخت. بنا براین ظرافتهای بازی باری بچه های مبتلا به اوتیسم مورد توجه قرار می گیرد. (مثل وارد بودن در مهارتها و قابلیت تکرار آنها در مقابل آنی و فوری بودن مهارتها ) بازی مخصوص بچه های اوتیسم گسترش پیدا کرده است.

نوع بررسی و نویسنده:
پرسشنامه و مقیاس درجه بندی شرکت بچه ها در بازی (McWilliam,1994,1999 )

گروه سنی : بچه های سن مدرسه

تعریف: درجه های 5-1 برای مقدار زمانی که بچه صرف می کند: پیشرفته، متمایز شده، بی تفاوت، شرکت نکردن و توجه خاص داشتن. پرسشنامه محدود رقابت، بازی اجباری، شرکت بی تفاوت و شرکت کردن از روی میل و توجه در بازی را ثبت می کند.(از پایین به بالا)

کاربرد برای بچه های اوتیسم : رفتارهای واکنشی و همزمان را در محیط پیش دبستان می سنجد. باری تعیین شرکت کردن بچه های اوتیسم، کاربدر موفقیت آمیزی داشته است.
ابزارهای غربالگری یا تشخیصی بر پایه بازی که مخصوص اوتیسم است
ابزار غربالگری برای اوتیسم در بچه های 2 ساله(STAT)- (stone & ousley,1997)

گروه سنی : 36-24 ماهه

تعریف : ابزارغربالگری مرحله دوم برای تعیین جنبه های بازی،تقلید وبرقراری ارتباط می باشد. بچه در تمام موارد یا قبول می شود یا رد می شود. تسلط زبانی، برای بررسی ، یک پیش نیاز نمی باشد.
کاربرد برای بچه های اوتیسم : به صورت ابزار غربالگری اولیه متمایز کردن بچه های در معرض خطر اوتیسم از بچه های مبتلا با سایر اختلالات زبانی یا تکاملی طراحی شده است.
بررسی بازی (مرکز کلینیکی مطالعه تکامل و یادگیری، دانشگاه کارولینا شمالی , 1998)

گروه سنی : 5 ساله ها

تعریف: یک روش بررسی روش حوزه عمل است که در آن یک فرد اصلی آزمایشگر وجود دارد در حالیکه کارشناسان دیگر، رفتارها را مشاهده و درجه آنها را از نظر کیفی تعیین سطح می کنند. برای اندازه گیری شاخص های قبل اجتماعی شدن، برقراری ارتباط، بازی / عکس العملهای کلیشه ای و عکس العملهای حسی، فعالیتهای از قبل تعیین شده، استفاده می شود.
کاربرد برای بچه های اوتیسم : ابزاری با هدف بررسی تکاملی و تشخیص اوتیسم در بچه ها

فهرست مشاهده تشخیصی اوتیسم

گروه سنی : کودکان قبل از سن حرف زدن تا سن بزرگسالی با توانایی صحبت کردن روان
تعریف : یکی از 4 شاخص ارائه شده است که بر اساس سطح تکامل و مهارتهای زبانی است و یک روش  خوب و انعطاف پذیر از طریق انجام روشهایی قبل از برقراری ارتباط ، درگیر شدن در مسائل اجتماعی و بازی . در جهت تشخیص احتمالی اوتیسم یا  PDD است. آزمایش رفتارهای تیپیک مخصوص اوتیسم  ونبود برقراری ارتباط و مهارتهای اجتماعی متناسب با سن را نشان  می دهد. 
کاربرد برای بچه های اوتیسم : یک ابزار تشخیصی برای مشاهده ی رفتارهای اجتماعی و برقراری ارتباط بچه می باشد که در جهت تشخیص اوتیسم یا  PDD ، براساس شاخص   DSM-IV  می باشد.

ارزیابی مقیاس یک یا بیشتر ازمحدوده از صلاحیت بازی
تعریف :پیشرفت جنبه های TPBA می تواند جلوگیری شود و یا بر اساس نیاز و هدف ارزیابی حذف شود.(interact, int, obs, struc, and unstrus)

نوع بررسی و نویسنده:
مقیاس بازی سمبولیک (westby,1980)

سن ظهور: 60-17 ماه

تعریف: مقیاس زبان بازی سمبولیک که 10 مرحله توسعه فعالیتهای بازی سمبولیک و ارتباط بین سطوح زبان و بازی را نشان می دهد. اطلاعات از نمونهد های بازی خود به خودی هستند.
(obs,semistruc)

کاربرد برای بچه های اوتیسم : کمک به ارزیابی پیشرفت توانایی مربوط به گفتار و تجسم سمبولیک صورت می گیرد. که این در دو ناحیه به صورت معنا دار در بچه های دچار اوتیسم متأثر می شود.

نوع بررسی و نویسنده:
مقیاس بازی پیش دبستانی

سن ظهور : تولد تا 6 سالگی

تعریف : حاصل ارزیابی بازی در تمام سنین بازی ( در ماهها ) میانگین ترکیبی از 4 بعد بازی است : مدریت فضا، مدریت مواد ، تقلید و مشارکت .
کاربرد برای بچه های اوتیسم : باری بچه هایی که نمی توانند با تستهای استاندارد تست شوند، به کار می رود. این معیار بازی برای اثبات اختلافها در رفتار جمعیت بچه ها به کار می رود.

نوع بررسی و نویسنده:
مقیاس ارزیابی بازی (cfewell, 1987)

سن ظهور: سن پیشرفته بازی 36-2 ماه

تعریف : ارزیابی شامل 4 گروه اسباب بازی است که باری انگیزش خود به خودی بازی بدون توجه به نوع اسباب بازی به کار می رود. فرد آزمایش کننده توسعه زنجیره رفتارهای بازی را مشاهده و به آن نمره می دهد. سپس نمره بازی را از آن استنتاج می کند. (nr,obs,semi)

کاربرد برای بچه های اوتیسم : انعطاف پذیری در سازمان دهی روش اجازه می دهدکه این مقیاس درباره بچه های معلول که به تستهای استاندارد پاسخ ضعیف می دهندو یا برای بچه های زیر 3 سال به کار می رود.

نوع بررسی و نویسنده:
مقیاس گفتارrosetti برای کودکان نوپا  (rosette,1990) 

سن ظهور : تولد تا 3 سالگی

تعریف : این مقیاس برای ارزیابی نواحی پیش لفظی و لفظی و ارتباطات و در هم کنش و کنش اتصالات ،واقع گرایی، حرکت اندام، بازی ، گفتگو یا زبان و حرف زدن یا زبان طراحی شده است. (cr, interact, int, nst, obs)
کاربرد برای بچه های اوتیسم : رفتار در بازی (یک بعد ارزیابی) باری مشاهده پیشرفت بچه ها در مورد افکار و الفاظ تجسمی و استفاده الفاظ باری بچه های عقب افتاده به کار می رود.

مقیاس ارتباطات و رفتار سمبولیک (wetherby & prizant ,1993)

سن ظهور: بچه های با عملکرد ارتباطی با سن 24-8 ماه. می تواند برای افراد 72-60 ماه به کار می رود.

تعریف : ازریابی دو بخش (خواسته های مراقبین و ایجاد تداخل کار بچه ها ) برای امتحان کردن ارتباطات ،اجتماع، تأثیرات و توانایی های سمبولیک بچه ها، مشاهده تغییرات رفتار بچه ها و تأمین مسیر برنامه مداخله به کار می رود. اغلب شناسایی بچه های در معرض خطر برای توسعه اختلال ارتباطی و تأمین میزان عملکرد ارتباطی می باشد.مراقبینی که متقاضی هستند باید قبلا ً ارزیابی کامل شوند. (struc, st, quest, obs, nr, int)

کاربرد برای بچه های اوتیسم : پهنه نتایج ارزیابی مرتبط با نیروهای ضعف در ارتباط با اثر اجتماعی و دامنه سمبولیک بچه ها است. این یک نوآوری در بچه های دچار نقص در بازی سمبولیک شایع است.

بازی بسیار منظم بر اساس ارزیابی (TPBA) (linder,1993)

سن ظهور : بچه های با سن 6 ماه تا 6 سال. بچه های کوچکتر به صورت موفقیت آمیز ارزیابی شده اند.(در معرض خطر و دارای معلولیت و بدون معلولیت)
تعریف : عملکرد بچه هایی که روی آنها تحقیق می شود و حالتهای شناسایی، اجتماعی- عاطفی، ارتباطات و زبان و نواحی حسی- حرکتی در طی یک جلسه با بازی که دارای 6 فاز بود بررسی شد. عرصه ارزیابی ، شناسایی خدمات مورد نیاز است. برای توسعه برنامه های نوآور و ارزشیابی،...

کاربرد برای بچه های اوتیسم : می تواند برای عملکرد بچه های با سنین بالاتر به کار رود. Linder  در سال 1993 موفقیت هایی را در مورد بچه های دچار اوتیسم با این روش نشان داد.

 
 


بازگشت

ارسال نظر

تنها بعضی از کاربران امکان ارسال نظر را دارند. گروه کاربری شما این اجازه را ندارد. (عضویت | ورود)

کاربران

ورود کاربران: عضویت | یادآوری رمز عبور

بیشترین بازدیدها

مطلب تازه ای در این ماه ارسال نشده است.

دفتر مرکزی :یزد،صفائیه ، بلوار دانشگاه ، کلینیک گروه پزشکی روانشناسی اسوه / پیامک :10000tebdarmanیا 10000832327626
تلفن: 09131587915
تلفن همراه:

© 1390 کلیه حقوق متعلق است به طب درمان ، استفاده از منابع فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد

طراحی توسط محمد ساعتچی

پیام شما


نـــام:
ایمیــل:
عنوان:
متن پیام:
امنیتی: این کد را عینا وارد نمایید.